Zdolność Kredytowa - Wszystko Co Musisz Wiedzieć!

Co To Jest Zdolność Kredytowa?

Zdolność kredytowa to maksymalna kwota kredytu, którą dany bank jest w stanie Ci udzielić biorąc pod uwagę Twoją sytuację materialną.

Mówiąc o sytuacji materialnej mam na myśli uzyskiwane przez Ciebie dochody (ich wysokość i źródło). Również posiadane zobowiązania (w tym kredyty, przyznane limity czy koszty utrzymania gospodarstwa domowego) mają na nią wpływ.

Różnica pomiędzy nimi będzie stanowiła tak zwany dochód rozporządzalny, który musi wystarczyć na przyszłą ratę kredytu. 

DOCHODY – ZOBOWIĄZANIA = DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY

Niestety w wielu wypadkach nie wystarczy aby nasz dochód rozporządzalny był w wysokości przyszłej raty kredytu. Biorąc pod uwagę różne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (organ nadzorujący system bankowy w Polsce) banki muszą ograniczać swoje ryzyko. Jednocześnie KNF rekomenduje sprawdzać potencjalne ryzyko zaciągnięcia zbyt dużego długu przez potencjalnego kredytobiorcę. 

W związku z tym często obliczając zdolność kredytową Twój dochód rozporządzalny musi być nawet dwukrotnie większy (dotyczy zwłaszcza osób z niskimi dochodami) od wysokości przyszłej raty aby bank przyznał Ci oczekiwaną kwotę kredytu.

DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY > PRZYSZŁA RATA KREDYTU

Zdolność Kredytowa - Co Ma Na Nią Wpływ?

Czynników, które mają wpływ na wysokość Twojej zdolności kredytowej jest bardzo dużo. W każdym z banków mają nieco inny wpływ na jej ostateczną wielkość.

Najważniejsze z nich to:

Wysokość i Źródło Dochodów

Jest to chyba najbardziej oczywisty czynnik, który wpływa na wysokość zdolności kredytowej. W zależności od tego jakiej wielkości są Twoje zarobki, z jakiego tytułu są uzyskiwane Twoja zdolność kredytowa będzie się różnić. Pewne jest, że im wyższe zarobki tym wyższa zdolność kredytowa… to oczywiste. W przypadku rodzaju osiąganego dochodu już nie jest tak prosto.

Wysokość zdolności kredytowej będzie inna dla dochodów uzyskiwanych z:

– umowy o pracę na czas nieokreślony,

– umowy o pracę na czas określony,

– renty czy emerytury,

– działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie KPIR,

– działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie ryczałtu (tu również w zależności od wysokości stawki procentowej ryczałtu),

– umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło),

– innych źródeł dochodów.

Najlepiej oceniany jest oczywiście dochód z tytułu umowy o pracę (najlepiej w budżetówce 🙂 ). Podejście banków do poszczególnych źródeł dochodów przy ocenie zdolności kredytowej opisze w dalszej części tego artykułu. 

Obecne Zobowiązania i Przyznane Limity

Zobowiązania to drugi najważniejszy czynnik wpływający na wysokość zdolności kredytowej. Jako zobowiązania bank rozumie wszystkie raty kredytów (w tym również tych poręczonych). Wysokość przyznanych limitów na kartach kredytowych czy też limitów w koncie (tak zwanych debetów) to również Twoje zobowiązania.

Bank może też wziąć pod uwagę też inne cykliczne koszty np. płacone ubezpieczenia czy alimenty, które wykażesz we wniosku kredytowym.  Podobnie będzie jeśli koszty te będą widoczne w dostarczonych dla banku dokumentach.

Jeśli posiadasz przyznane limity nawet jeżeli z nich nie korzystasz bank i tak potraktuje je jak wykorzystane w 100%. Nieważne jest czy dotyczą karty kredytowej czy w ramach dostępnego limitu na ROR. Na tym właśnie polega ich idea. Możesz wykorzystać wszystkie przyznane Ci w ramach limitu pieniądze w dowolnym momencie na wybrany przez Ciebie cel dowolny. 

Licząc Ci zdolność kredytową bank przyjmie do Twoich zobowiązań 2-5% przyznanego limitu jako wysokość miesięcznej raty. Niezależnie od tego czy korzystasz z limitu ‘pod korek’ czy jest ‘nie ruszony’. I to właśnie o taką kwotę pomniejszy Twój dochód co zmniejszy wprost Twój dochód rozporządzalny, a więc i zdolność kredytową.

Rozwiązaniem takiego problemu jest ich całkowita spłata lub zamknięcie, ale o tym później.

Koszty Utrzymania Gospodarstwa Domowego

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego traktowane są jak kolejne zobowiązanie. Obniżają nam dochód rozporządzalny, a co za tym idzie również zdolność kredytową… w końcu niezależnie od posiadania kredytu jakoś żyć trzeba.

Ich wysokość ustalana jest w oparciu o liczbę osób w gospodarstwie domowym i przeliczana mnożąc przez wskaźniki obowiązujące w konkretnym banku. Zazwyczaj koszt utrzymania pierwszych dwóch osób to około 1.000 – 1.200 zł na osobę. Kolejne osoby to kwota rzędu 700 – 1.000 zł na osobę tzn.

Koszt utrzymania gospodarstwa osobowego 2 + 2 czyli rodzice z dwójką dzieci będzie kształtował się pomiędzy 3.400 zł do nawet 4.400 zł w skrajnym wypadku. W wielu wypadkach właśnie wysokość kosztów utrzymania będzie czynnikiem decydującym o tym czy zdolność kredytowa będzie na oczekiwanym poziomie lub czy w ogóle będziesz posiadać zdolność kredytową.

W przypadku dzieci w wieku 18 lat i powyżej, które mogą być na własnym utrzymaniu, najczęściej nie przyjmujemy ich do osób w naszym gospodarstwie domowym. To może znacznie obniżyć koszty jego utrzymania, a co za tym idzie zwiększyć zdolność kredytową. Pamiętaj jednak, że jeśli odliczasz tzw. ulgę na takie dziecko w PIT oficjalnie jest ono na Twoim utrzymaniu. Bank może zażądać PITu za ostatni rozliczony rok jako jeden z dokumentów do oceny Twojej zdolności kredytowej. Może też sprawdzić kwotę zwrotu podatku na Twoim rachunku bankowym i na podstawie tych dokumentów zweryfikować liczbę dzieci na Twoim utrzymaniu!

Wiek Kredytobiorcy

Wiek kredytobiorcy przy obliczaniu zdolności kredytowej jest ważny z dwóch powodów. 

W bankach obowiązuje górna granica wieku kredytobiorcy w momencie całkowitej spłaty kredytu. W zależności od banku limit wieku kredytobiorcy wynosi 70 lub 75 lat. 

Dlatego też osoba w wieku np. 52 lat, która chce zaciągnąć kredyt będzie mogła go dostać na maksymalnie 18 lub 23 lat w zależności od banku. Krótszy okres kredytowania zawsze oznacza wyższą ratę kredytu, a zatem  obniża to Twoją zdolność kredytową. Jeśli nie wiesz jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy w poszczególnych bankach nie szukaj tych informacji w internecie. Skontaktuj się ze specjalistą, który odpowie Ci na to pytanie ‘z marszu’ i bardzo często będzie mógł dokładnie policzyć zdolność kredytową. W przypadku kilku kredytobiorców np. małżeństwa brany jest pod uwagę wiek najstarszego z nich.

WAŻNE! Jeśli do kredytu razem z Tobą mają przystąpić rodzice, teściowie itp. może okazać się, że przez swój wiek wcale nie pomogą zwiększyć Ci  zdolności kredytowej. Czasem nawet jeżeli ją zwiększą może okazać się, że kredyt może być przyznany na krótszy okres niż zakładasz. W takim wypadku wysokość przyszłej raty kredytu może okazać się za wysoka!

Kolejna ważna rzecz to tak zwany test emerytalny, o którym piszę w dalszej części artykułu tutaj.

Generalnie bank zakłada spadek Twoich dochodów w momencie przejścia na emeryturę. W związku z tym obniża zdolność kredytową. Pamiętaj, że wiek przejścia na emeryturę jest inny dla kobiet i mężczyzn!

Wysokość Wkładu Własnego i Kwota Kredytu

Wysokość wkładu własnego nie wpływa bezpośrednio na samą zdolność kredytową. W końcu nie wpływa on na osiągane przez Ciebie dochody, posiadane zobowiązania czy też koszty utrzymania gospodarstwa domowego. 

Ma on jednak bezpośredni wpływ na kwotę wnioskowanego kredytu… im wyższy wkład własny tym niższy kredyt i potrzebna zdolność kredytowa.

Kolejna ważna rzecz to jego wpływ na wskaźnik LTV. Loan To Value czyli nic innego jak wysokość zaciąganego kredytu do wartości zabezpieczenia wyrażany jest w procentach.

LTV = (KWOTA KREDYTU/WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI) X 100%

Jak już pewnie wiesz minimalny wymagany wkład własny dla kredytów w złotówkach to 10%. W takim wypadku banki wymagają skorzystania z ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Aby spełnić wymogi wszystkich banków musisz posiadać minimum 20% wkład własny. Dla kredytów w walucie minimalny wkład własny może wynosić nawet 40%!

Oferty banków dla kredytów z LTV<80% (czyli wkładem własnym niż 20%) są zawsze lepsze niż oferty kredytu w tym samym banku dla LTV>80% (z wkładem własnym poniżej 20%). W kredytach z wkładem własnym mniejszym niż 20% zazwyczaj sama marża kredytowa (a więc i oprocentowanie) jest wyższa. Przekłada się to na większą sumę odsetek do zapłacenia i całkowity koszt kredytu. Do tego najczęściej dochodzi jeszcze koszt ubezpieczenia brakującego wkładu własnego.

Ma to bezpośredni wpływ na przyszłą ratę kredytu. Oznacza to, że musisz mieć większą zdolność kredytową aby otrzymać ten sam kredyt niż w przypadku posiadania min. 20% wkładu własnego.

Historia Kredytowa

Sama historia kredytowa podobnie jak wysokość wkładu własnego nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zdolności kredytowej. Dobra nie zwiększy Ci wysokości Twojej zdolności kredytowej. Zła historia kredytowa natomiast może całkowicie przekreślić Twoje szanse na kredyt. W takim wypadku bank nie będzie zastanawiał się ile jest w stanie Ci pożyczyć. Pozostaje pytanie ‘czy pożyczy Ci cokolwiek?’.

WAŻNE! Brak jakiejkolwiek historii kredytowej nie przekreśla Cię jako przyszłego kredytobiorcy. W końcu aby mówić o historii kredytowej kiedyś trzeba zaciągnąć jakieś zobowiązanie.  

Ocena Scoringowa

Każdego przyszłego kredytobiorcę bank stara się ocenić w skali punktowej na etapie analizy kredytowej. W ten sposób szacuje się wiarygodność przyszłego kredytobiorcy i na tej podstawie oblicza maksymalną zdolność kredytową. W zależności od banku różne czynniki mogą wpływać na wysokość tej oceny. Mogą to być np.: stan cywilny, wiek, wykształcenie, rodzaj uzyskiwanych dochodów, historia kredytowa lub jej brak itp. Każdy z czynników ma swoją ‘wagę’ punktową i po zsumowaniu wszystkich otrzymujemy ocenę punktową. Otrzymany wynik bank porównuje z oceną idealnego kredytobiorcy w ocenie banku.

Im wyższa ocena punktowa i im bliżej do kredytobiorcy idealnego w ocenie banku tym wyższa jest dostępna zdolność kredytowa.

Tego parametru nie da się nigdzie sprawdzić i nikt poza doświadczonym doradcą kredytowym nie będzie w stanie ocenić czy Twój profil klienta ‘nadaje się’ do danego banku czy nie… w niektórych przypadkach np. osoba z rozdzielnością majątkową może mieć znacznie niższą zdolność kredytową niż w innym banku właśnie przez słabą ocenę scoringową takich kredytobiorców.

Jak Zwiększyć Zdolność Kredytową?

Jest kilka bardzo prostych sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej. Podstawowe z nich to:

SPŁAĆ KREDYTY

Jeśli posiadasz jakieś kredyty np. na zakup sprzętu rtv agd rozważ ich całkowitą spłatę. Takie kredyty to bardzo często nieduże zobowiązania (kwota zakupu to zazwyczaj kilka tysięcy złotych). Nieraz zaciągane bez dodatkowych kosztów w postaci prowizji czy oprocentowania jednak na stosunkowo krótkie okresy… od kilku miesięcy do kilku lat, co powoduje, że ich miesięczna rata nie jest już taka niska.

Podczas badania Twojej zdolności kredytowej bank uwzględni całą wysokość takiej raty jako Twoje zobowiązanie. Nawet jak taki kredyt kończy się za kilka miesięcy jego rata zmniejszy Twoją zdolność kredytową.

Całkowita spłata takich kredytów powoduje ‘wyrzucenie’ ich raty z zobowiązań. Bardzo często będziesz musiał/-a dostarczyć do banku zaświadczenie z banku, który go udzielił potwierdzające całkowitą spłatę zobowiązania. W takim wypadku rośnie dochód rozporządzalny. Upraszczając o tyle wyższą ratę miesięczną kredytu, o który się starasz możesz płacić i Twoja zdolność kredytowa wzrośnie..

ZAMKNIJ LUB ZMNIEJSZ LIMITY

Podobnie jak w przypadku kredytów, o których pisałem wyżej, jest w przypadku przyznanych limitów na kartach kredytowych czy debetów. Bank zalicza je do Twoich zobowiązań i tym samym obniża Twoją zdolność kredytową.

W przypadku limitów niezależnie od tego czy z nich korzystasz czy nie bank potraktuje je tak, jakby  były wykorzystane w 100%. W oparciu o ich wysokość bank wyliczy hipotetyczną ratę kredytu, którą dołoży do Twoich zobowiązań. To wprost zmniejszy Twoją zdolność kredytową.

Rozwiązaniem tego problemu jest zamknięcie przyznanych limitów (jeśli z nich korzystasz oczywiście najpierw musisz je spłacić). 

W przypadku przyznanego limitu w koncie sprawa jest bardzo prosta. Po ‘wyzerowaniu’ rachunku i złożeniu dyspozycji w banku Twój debet przestanie istnieć. Potwierdzenie jego zamknięcia dostarczone do banku, w którym ubiegasz się o kredyt spowoduje, że bank nie będzie uwzględniał go w Twoich zobowiązaniach. Oznacza to podwyższenie Twojej zdolności kredytowej.

W przypadku limitu na karcie kredytowej nieraz lepszym rozwiązaniem niż jej zamknięcie będzie obniżenie dostępnego limitu do kwoty np. 500 zł. Wiąże się to z faktem, iż karta kredytowa często nie zamknie się w momencie jej całkowitej spłaty i złożeniu dyspozycji. Najczęściej zniknie z Twojego BIKu po upływie około 2 miesięcy. Musi minąć bieżący okres rozliczeniowy oraz przyznany przez bank okres na całkowitą spłatę zadłużenia bez naliczania odsetek.

Niejednokrotnie spotkałem się z informacją od klientów, że posiadanie karty kredytowej podnosi im zdolność kredytową… Nic bardziej mylnego! 

Posiadanie karty kredytowej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązania, może budować Ci pozytywną historię kredytową tzw. BIK. Nie podniesie natomiast samej zdolności kredytowej. Jeśli posiadasz przyznane limity rozważ ich zmniejszenie lub całkowite zamknięcie zanim złożysz wniosek kredytowy w banku.

ZWIĘKSZ OKRES KREDYTOWANIA

Nie jest to może najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia całkowitego kosztu kredytu. Niestety wydłużając okres kredytowania całkowity koszt kredytu zwiększy się.

Równocześnie jednak zmniejszy się przyszła rata takiego kredytu, co zwiększy Twoją zdolność kredytową. W takim wypadku różnica Twoich dochodów i zobowiązań będzie porównywana właśnie do tej niższej raty.

Za każdym razem gdy będziesz zastanawiać się nad takim rozwiązaniem należy dokładnie policzyć aktualną zdolność kredytową. Policz też koszty kredytu związane z wysokością kredytu, którą aktualnie bank jest w stanie Ci udzielić z kosztami dla kredytu po wydłużeniu okresu. Może się bowiem okazać, że jak to mówią skórka jest nie warta wyprawki. Podwyższona kwota kredytu zaciągnięta na dłuższy okres może wygenerować znacznie wyższe koszty kredytu.

 

ZAMIEŃ RATY MALEJĄCE NA RÓWNE

Raty malejące różnią się od równych tym, że w każdej racie spłacana jest taka sama wartość kapitału i z każdym kolejnym miesiącem wysokość należnych odsetek zmniejsza się wraz z całkowitym zadłużeniem, od którego są liczone. W taki sposób, w zależności od wysokości samego kredytu, oprocentowania i okresu kredytowania, każda kolejna rata jest niższa od poprzedniej.

W przypadku rat malejących całkowity koszt odsetkowy jest sporo niższy niż całkowity koszt odsetkowy tego samego kredytu spłacanego w ratach równych. Oczywiście porównując ten sam okres kredytowania.

Niestety zdolność kredytowa jest znacznie mniejsza niż w przypadku tego samego kredytu w ratach równych. Bank oblicza zdolność kredytową w oparciu o pierwszą najwyższą ratę, która zazwyczaj jest sporo wyższa niż rata równa.

Czasem warto jest zastanowić się nad zmianą rat malejących na równe i jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania. W takim wypadku docelowa rata może być niższa niż w przypadku rat malejących. Zwiększy to Twoją zdolność kredytową. Dodatkowo całkowity koszt odsetkowy w związku z krótszym okresem może być nawet lepszy niż w przypadku rat malejących. Za każdym razem wymaga to jednak dokładnego przeliczenia.

 

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Jeśli Twój małżonek aktualnie nie pracuje, w oczach banku podczas badania zdolności kredytowej, będzie stanowił dla Ciebie kolejną osobę na utrzymaniu. Zmniejszy to Twój dochód rozporządzalny w stosunku do sytuacji, w której przystąpisz do kredytu samodzielnie. Następstwem tego jest mniejsza zdolność kredytowa.

Podpisując z nim umowę ustanowienia rozdzielności majątkowej u notariusza doprowadzisz do sytuacji odwrotnej do tej, o której pisałem powyżej. Bank uwzględni tylko Ciebie w Twoim ‘nowym’ gospodarstwie domowym. Co za tym idzie będziesz mieć znacznie niższe koszty utrzymania gospodarstwa domowego i Twoja zdolność kredytowa zwiększy się.

Pamiętaj, że ustanowienie rozdzielności majątkowej to nie rozwód! 

Po uzyskaniu kredytu możecie wrócić do ustroju wspólności majątkowej (za wyjątkiem majątku nabytego w okresie obowiązywania rozdzielności). Jeżeli Twoja druga połówka będzie w stanie wykazywać dochody lub tylko Twój dochód wystarczy na uzyskanie zdolności kredytowej jako małżeństwo będzie możliwość dopisania małżonka/i jako właściciela do nieruchomości. Jednak tylko i wyłącznie w wypadku jak jednocześnie dopisze się do kredytu.

WEŹ KREDYT SAMODZIELNIE

Podobnie jak w przypadku małżeństw, tak i w związkach nieformalnych ubieganie się o kredyt w pojedynkę (w przypadku osoby uzyskującej znacznie wyższe dochody niż partner) potrafi mocno podwyższyć zdolność kredytową.

Sytuacja jest tu o tyle inna, że koszty utrzymania w przypadku związków nieformalnych są czasem jeszcze wyższe niż w przypadku małżeństwa. Spowodowane jest to tym, że część banków traktuje związki nieformalne jako dwa odrębne gospodarstwa domowe. 

W takim wypadku ich koszty utrzymania jako 2 odrębne rodziny są często wyższe niż jednego gospodarstwa domowego składającego się z tych samych osób w przypadku małżeństwa. W tych bankach wzrost Twojej zdolności kredytowej ubiegając się o kredyt samodzielnie będzie jeszcze wyższy.

 

ZWIĘKSZ WKŁAD WŁASNY DO MIN. 20%

Jak już pisałem powyżej wkład własny wprost nie zwiększa Ci zdolności kredytowej, a powoduje zmniejszenie kredytu, o który się ubiegasz.

Jego wysokość ma znaczenie zwłaszcza w przypadku kredytów z LTV>80%. Jeśli Twój wkład własny to niecałe 20% rozważ jego zwiększenie do min. 20%. Spowoduje to, że dostępne będą dla Ciebie wszystkie banki (być może któryś z nich lepiej policzy Ci zdolność kredytową niż obecny). Dodatkowo w banku, w którym ubiegasz się o kredyt dostępne będą dla Ciebie lepsze warunki cenowe. To spowoduje zwiększenie się Twojej zdolności kredytowej.

Pamiętaj, że każde z powyższych rozwiązań może mieć inne znaczenie w Twoim konkretnym przypadku. Są to tylko propozycje, które zazwyczaj powodują zwiększenie się zdolności kredytowej

Jeśli nie wiesz jaką masz zdolność kredytową lub nie wiesz w jaki sposób w Twoim wypadku najlepiej i najprościej będzie ją zwiększyć umów się na BEZPŁATNE spotkanie tutaj, a wszystko Ci wyjaśnię.

 

Zdolność Kredytowa - Umowa o Pracę Na Czas Nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony to najlepszy dochód w oczach banku przy obliczaniu zdolności kredytowej.

Dochód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony traktowany jest przez zdecydowaną większość banków jako ten najbardziej stabilny. Nieraz wystarczy tylko 3 miesięczna historia zatrudnienia żeby spełnić wymagania banków dotyczące akceptowania dochodów przy obliczaniu zdolności kredytowej. Wynika to poniekąd ze statystyk banków, gdzie osoby zatrudnione właśnie na bezterminową umowę o pracę mają najmniejsze problemy z regularną spłatą swoich zobowiązań.

Poza tym bardzo łatwo jest w takim wypadku policzyć comiesięczny dochód osiągany przez kredytobiorcę. Wystarczy porównać wynagrodzenia z okresu 3, 6 lub nawet 12 miesięcy i policzyć średnią. Każdy bank liczy zdolność kredytową ‘po swojemu’ i przyjmuje średnią z innego okresu.

Taką średnią bank przyjmie jako Twój miesięczny dochód przy obliczaniu Twojej zdolności kredytowej.

Jeśli Twoja umowa o prace na czas nieokreślony trwa krócej niż 3 miesiące nie zawsze musisz odczekać ten okres aby bank uwzględnił ten dochód obliczając Twoją zdolność kredytową

W niektórych przypadkach bank przyjmie dochody z umowy o pracę trwającej np. 1 miesiąc np. gdy jest to kontynuacja poprzedniej umowy lub nastąpiła zmiana pracodawcy, a odstęp pomiędzy zatrudnieniem był krótszy niż 30 dni. W takim wypadku najczęściej aby bank policzył Ci zdolność kredytową będziesz musiał/-a dostarczyć świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy.

Zdolność Kredytowa - Umowa o Pracę Na Czas Określony

Umowa o pracę na czas określony to druga forma zatrudnienia po umowie o pracę na czas nieokreślony jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia przy badaniu zdolności kredytowej.

Nie zawsze jednak bank będzie w stanie zaakceptować dochody uzyskiwane z takiego tytułu przy obliczaniu Twojej zdolności kredytowej.

Podstawowe kryteria przy ocenie takiego dochodu to okres trwania takiej umowy wstecz oraz okres pozostały do końca tej umowy. Najczęściej musi on wynosić 6 miesięcy wstecz i 6 miesięcy do przodu. Są jednak banki, które licząc zdolność kredytową zaakceptują dochody uzyskiwane na podstawie takiej umowy od 3 miesięcy. Podobnie gdy okres pozostały do końca umowy będzie dłuższy niż wspomniane 3 miesiące.

Dość często aby bank zaakceptował dochody z umowy o pracę na czas określony będziesz zobowiązany/-a dostarczyć tzw. promesę zatrudnienia. Pomimo takiego nazewnictwa dokument ten nie ma najczęściej nic wspólnego z promesą. Najczęściej jest jedynie zwykłym oświadczeniem. Pracodawca oświadcza w nim, iż zamierza przedłużyć umowę z pracownikiem na obecnych warunkach (do niczego to pracodawcy nie obliguje).

W niektórych bankach obowiązują też inne zasady dotyczące akceptacji dochodów z umowy o pracę na czas określony obliczając zdolność kredytową.

Czasem musi to być przynajmniej druga umowy z tym samym pracodawcą.  Pierwszą umową może być nawet umowa na okres próbny – w innym wypadku największy bank w Polsce, PKO BP, nie zaakceptuje takiego dochodu.

Czasem umowa musi być zawarta na minimum 12 miesięcy. Nieważne, że kończy się np. za 2 miesiące w przypadku banku Santander. Innym przypadkiem jest ING, gdzie do końca umowy musi pozostać minimum 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Na specjalne traktowanie mogą liczyć osoby pracujące w zawodzie, gdzie takie umowy są typowe dla danej grupy zawodowej. Na takie przywileje mogą liczyć np. nauczyciele lub żołnierze zawodowi. Każdorazowo jest to jednak zależne od procedur akceptowania dochodu i liczenia zdolności kredytowej w danym banku.

Czy 500+ Zwiększa Zdolność Kredytową?

Dość często klienci pytają mnie czy świadczenie z programu Rodzina 500+ jest przez banki uwzględniane przy obliczaniu zdolności kredytowej.

Niestety pomimo tego, że 500+ nieraz bardzo poprawia sytuację materialną kredytobiorców to przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny banki nie uwzględniają świadczeń typu zapomoga, zasiłek czy właśnie świadczenie 500+ przy obliczaniu zdolności kredytowej

Świadczenie 500+ przyznane jest przecież do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zawsze będzie więc wypłacane krócej niż 18 lat od momentu ubiegania się o kredyt (w wielu wypadkach tylko przez kilka miesięcy lub kilka lat w zależności od wieku dziecka), a kredyty hipoteczne udzielane są często na okres dłuższy niż same 18 lat. Dodatkowo nikt nie ma pewności, że program ten będzie kontynuowany przez Państwo w kolejnych latach. Sam bank natomiast zobowiązany jest do zweryfikowania Twojej zdolności kredytowej na cały okres kredytowania.

Jedynym wyjątkiem spośród banków jest Credit Agricole, które przyjmuje świadczenie 500+ jako dochód podczas badania zdolności kredytowej. Jednak jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie świadczenia 500+ w Twoich dochodach maksymalny okres kredytowania, o który możesz się ubiegać to 10 lat. 

Jest to o tyle istotne, że w większości sytuacji nie poprawi to Twojej sytuacji… 
po pierwsze wysokość raty przyszłego kredytu na okres 10 lat może okazać się większa niż Twoje dochody nawet przy uwzględnieniu 500+ podczas badania
zdolności kredytowej, po drugie nawet jeśli zdolność kredytowa pozwoli Ci na uzyskanie takiej kwoty kredytu jakiej potrzebujesz przyszła rata kredytu może okazać się zbyt wysoka wobec Twoich oczekiwań i nie będziesz w stanie pozwolić sobie na tak wysokie obciążenie.

Czasem jednak może się to okazać jedynym wyjściem z sytuacji i warto jest wziąć takie rozwiązanie pod uwagę.

Zdolność Kredytowa - Test Emerytalny

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na banki obowiązek przeliczenia Twojej zdolności kredytowej na dzień ubiegania się o kredyt, jak również na moment przejścia na emeryturę jeżeli w trakcie spłaty kredytu osiągniesz wiek emerytalny (niezależnie czy w tym momencie planujesz przejść na emeryturę czy pracować dalej).

Pamiętaj, że w tym momencie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jeśli o kredyt ubiega się małżeństwo i w okresie kredytowania każdy z małżonków osiągnie wiek emerytalny bank musi przeliczyć tak zwany test emerytalny dla każdego z nich i policzyć zdolność kredytową na moment przejścia na emeryturę.

W wielkim uproszczeniu wygląda to tak, że w momencie przejścia na emeryturę, bank ‘obcina’ jakąś część Twoich dochodów (często w okolicy 30%, jednak są to tylko dane z moich obserwacji – dokładnych danych banki nie chcą udostępnić) i oblicza zdolność kredytową dla wyznaczonych dochodów – dochody spadły, więc i Twoja zdolność kredytowa zmniejszy się.

Jeśli test emerytalny przejdzie pozytywnie i zdolność kredytowa nawet w momencie przejścia na emeryturę jest wystarczająca bank nie będzie robił problemów z udzieleniem kredytu. Jeśli zaś zdolność kredytowa po przejściu na emeryturę jest mniejsza niż kwota kredytu, o którą się ubiegasz zostają Ci 2 wyjścia.

Pierwsze z nich to zmniejszyć kwotę kredytu. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale czasem nawet zmniejszenie o kilka tysięcy złotych załatwia sprawę, więc warto to sprawdzić.

Drugie z nich to skrócenie okresu kredytowania tak, aby żaden z kredytobiorców nie osiągnął wieku emerytalnego. W takim wypadku bank nie będzie przeprowadzał testu emerytalnego i nie obetnie dochodów w związku z przejściem na emeryturę. Twoja zdolność kredytowa w tym konkretnym przypadku paradoksalnie może okazać się wyższa niż zdolność kredytowa przy dłuższym okresie kredytowania.

Zdolność Kredytowa - Urlop Macierzyński

Część banków nie akceptuje dochodów osób przebywających na urlopie macierzyńskim ubiegających się o kredyt przy badaniu ich zdolności kredytowej. Jest to jednak tylko kilka banków.

Pozostałe z nich przyjmą dochód uzyskiwany zarówno podczas samej ciąży jak i podczas urlopu macierzyńskiego przy wyliczaniu Twojego dochodu rozporządzalnego. Dość często jednak sam dochód przyjęty będzie w wysokości wypłacanego zasiłku (najczęściej 80% wynagrodzenia), a więc sama zdolność kredytowa będzie niższa niż gdyby wniosek o kredyt złożony był jeszcze przed zwolnieniem lekarskim z powodu ciąży czy samy urlopem macierzyńskim.

Dodatkowo większość banków będzie żądała oświadczenia od osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim, w którym ta osoba deklaruje, iż nie skorzysta z prawa do urlopu wychowawczego po zakończeniu macierzyńskiego. Wynika to z faktu, że urlop wychowawczy jest bezpłatny i bank nie miałby czego uwzględniać jako dochód przy wyliczaniu zdolności kredytowej.

Pamiętaj, że jest to tylko oświadczenie. Jeśli Twoje plany zmienią się na zakończenie urlopu macierzyńskiego sam bank nie będzie wymuszał na Tobie powrotu do pracy. Musisz jedynie zapewnić środki na spłatę comiesięcznych rat niezależnie od tego czy wrócisz do pracy czy nie.

Zdolność Kredytowa - Kalkulator Zdolności Kredytowej

W internecie można znaleźć bardzo dużo stron z kalkulatorami zdolności kredytowej. Niestety większość z nich generuje wyniki, które w większości przypadków nie pokrywają się z rzeczywistością. Z moich doświadczeń wynika, że tylko niektóre z nich i tylko dla bardzo prostych przypadków dają jedynie zarys zdolności kredytowej. Czasem to wystarcza, ale częściej tylko wprowadza w błąd! 

WAŻNE! W żadnym wypadku nie podejmuj decyzji o zaciągnięciu przyszłego zobowiązania tylko w oparciu o takie obliczenia! Jak już pisałem wcześniej ta właściwa zdolność kredytowa będzie inna w każdym z banków! 

Dzieje się tak dlatego, że większość z nich nie ma nic wspólnego z aplikacjami udostępnianymi przez banki. Te dostępne są tylko dla wybranej grupy specjalistów współpracujących z nimi. Aplikacje, o których mówię są tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie znajdziesz ich w internecie. 

Co więcej banki nie chwalą się w jaki sposób liczą zdolność kredytową i który parametr ma w niej największą wagę. Pamiętaj, że banki określając Twoją zdolność kredytową szacują swoje ryzyko, a w takim wypadku bardzo łatwo byłoby wypaczyć wynik.

Oblicz Zdolność Kredytową

Jeśli potrzebujesz policzyć zdolność kredytową i chcesz otrzymać dokładny wynik nie szukaj kalkulatorów zdolności kredytowej w internecie. Wybierz się do banku (lub najlepiej kilku banków). Nie dzwoń na infolinie, bo osoby tam pracujące bardzo często nie mają pojęcia o bankowości i nawet nie mają dostępu do właściwego kalkulatora, na którym byłyby w stanie policzyć dokładny wynik.

Chcąc poznać swoją zdolność kredytową musisz poprosić o policzenie jej doradcę od kredytów hipotecznych w danym banku. Możesz też skorzystać z pomocy doradcy finansowego takiego jak ja, który ma możliwość policzenia jej w kilkunastu bankach.

Dokładne dane wejściowe = dokładny wynik! 

Nawet najlepszy doradca i najlepszy kalkulator nie będą w stanie dobrze policzyć Twojej zdolności kredytowej bez dokładnych danych wejściowych. Przygotuj zatem następujące informacje:

– Twoje dochody (w oparciu o informacje, o których pisałem wyżej w zależności od rodzaju Twojego dochodu),

– Twoje zobowiązania (raty kredytów – w tym też poręczonych, wysokość limitów kart kredytowych i limitów w koncie tzw. debetów,  płaconych alimentów itp.) o ile takie są,

– ilość osób w Twoim gospodarstwie domowym,

– ile masz lat i fakt czy przysługuje Ci prawo do wcześniejszej emerytury

Możesz też wypełnić poniższy formularz i tak szybko, jak to będzie możliwe przygotuję Ci obliczenia dotyczące Twojej zdolności kredytowej. Dostaniesz je na maila lub podczas spotkania ze mną face2face, gdzie od razu omówię możliwości jej zwiększenia (o ile będzie taka potrzeba)

FAQ

Zdolność Kredytowa - Najczęściej Zadawane Pytania

Co To Jest Zdolność Kredytowa?

Zdolność kredytowa to nic innego jak maksymalna kwota kredytu jaką bank jest w stanie Ci udzielić po przeanalizowaniu Twojej sytuacji materialnej (zarobki, zobowiązania itp.) i warunków kredytu (kwota, okres, oprocentowanie itp.)

Jaką Mam Zdolność Kredytową?

Na to pytanie nie znajdziesz odpowiedzi w internecie. Każdy bank musi ją policzyć w oparciu o własne procedury i Twoją sytuację materialną.

Gdzie Mogę Policzyć Zdolność Kredytową?

Aby policzyć zdolność kredytową musisz ją sprawdzić w każdym banku z osobna lub skorzystać z usług doradcy finansowego, który może policzyć Ci ją we wszystkich bankach.

Jak Zwiększyć Zdolność Kredytową?

Jest kilka sposobów np.: spłać swoje zobowiązania, wydłuż okres kredytowania, postaraj się o promesę od pracodawcy itp. Nie zawsze każdy z nich zadziała... zapytaj doradcę finansowego, co będzie najlepsze w Twoim wypadku.

[email protected]
z Warszawy właśnie umówił spotkanie

[email protected]
z Warszawy właśnie umówił spotkanie