Wkład własny w kredycie hipotecznym

Jak to jest z tym wkładem własnym w kredycie hipotecznym?

Potrzebuję 10%, 20% czy może więcej?

W dalszej części tego artykułu postaram się opisać wszystko, co musisz wiedzieć o wkładzie własnym w kredycie hipotecznym.

Co To Jest Wkład Własny w Kredycie Hipotecznym?

Wkład własny w kredycie hipotecznym to nic innego jak pewna suma pieniędzy, którą musisz wnieść w transakcję przed uruchomieniem kredytu . W tym momencie niestety nie sfinansujesz już 100% wartości nieruchomości jak jeszcze kilka lat temu.

Kwestia wnoszenia wkładu własnego została poruszona już w 2013 roku w Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Według niej maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczać 80% wartości nieruchomości lub 90% przy dodatkowym zabezpieczeniu. Oznacza to, że optymalny wkład własny to min. 20%. Jeśli wkład własny jest mniejszy niż 20% (minimalnie 10%) wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie. Zazwyczaj w postaci ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. W okresie przejściowym do 2015 roku można było wnioskować o kredyt hipoteczny z wkładem własnym mniejszym niż 10%. Od 2016 minimalny wkład własny to 10% wartości inwestycji.

Początkowo dość dużo banków udzielało kredytów z wkładem własnym mniejszym niż 20%. W tym momencie zostało ich już tylko kilka. Dodatkowo tylko kilka z nich realnie jest w stanie udzielić kredyt z niskim wkładem własnym.

Co ważne wkład własny nie musi być w postaci gotówki. Mogą to być środki zgromadzone na kontach czy lokatach jak też środki na książeczce mieszkaniowej. Jeśli wpłaciłeś już zaliczkę zadatek lub opłatę rezerwacyjną kwota ta zaliczy się na poczet wkładu własnego.

Wkładem własnym może być również np. wartość działki w przypadku kredytu na budowę domu, ale o tym dalej.

Istotną kwestią jest również to, że wkład własny nie może pochodzić ze środków z kredytu. Część banków będzie wymagała od Ciebie jako kredytobiorcy stosownego oświadczenia na ten temat. Poza tym każdy bank podczas sprawdzania Twojej zdolności kredytowej sprawdzi Twój raport BIK. W nim będą widoczne wszystkie aktualne kredyty, co może znacznie obniżyć Twoją zdolność kredytową.

Zdarza się, że bank sprawdzi Twój BIK również przed podpisaniem umowy kredytowej lub przed samym uruchomieniem kredytu. Jeśli w tym momencie pojawią się tam nowe zobowiązania w stosunku do momentu badania zdolności kredytowej bank może odmówić udzielenia bądź wypłaty kredytu!

Ile Wkładu Własnego Potrzebuję?

Wkład Własny 10%

Na dzień dzisiejszy jest jeszcze kilka banków, które wg swoich procedur pozwalają na kredyt z wkładem własnym na poziomie 10%. Niestety w części z nich kończy się na zapisach w procedurze. W rzeczywistości wniosek o kredyt z niskim wkładem własnym trafia do dodatkowej weryfikacji, której efektem jest decyzja negatywna i tzw. wymagane wzmocnienie transakcji. Zazwyczaj oznacza to jedno – zwiększenie wkładu własnego do wartości minimum 20%.

Jeśli bank już zaakceptuje wkład własny na poziomie 10% trzeba będzie skorzystać z ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Nie oznacza to, że możesz skorzystać z dowolnego ubezpieczenia z rynku o wskazanym zakresie, a wykupić ubezpieczenie z oferty banku. Co więcej zazwyczaj realizowane jest ono nie jako samo ubezpieczenie, a podwyższenie marży banku. Oznacza to, że wartość oprocentowania takiego kredytu jest wyższa (najczęściej o około 0,3%) do momentu, w którym wartość kredytu osiągnie poziom mniejszy niż 80% wartości nieruchomości (np. Pekao). W innym wypadku potrafi ono trwać przez cały kredyt (np. Alior Bank), co oznacza znacznie wyższy całkowity koszt kredytu.

W każdym wypadku jednak sama oferta banku dla kredytu z 10% wkładem własnym jest gorsza niż z 20%. Tu różnice potrafią sięgać nawet 0,8% co przełoży się na bardzo dużą różnicę w całkowitym koszcie odsetkowym. Zobacz porównanie.

Wkład Własny 20%

Wkład Własny na poziomie 20% na dzień dzisiejszy jest akceptowany przez wszystkie banki udzielające kredytów hipotecznych w PLN. Wysokość wkładu własnego 20% jest zgodna z rekomendacją KNF.

Większy wkład własny oznacza jednocześnie mniejszą kwotę kredytu, co oznacza mniejszy całkowity koszt kredytu. Co więcej najczęściej wpływa też na przyznawalność, ponieważ wymaga mniejszej zdolności kredytowej od kredytobiorcy.

Wkład Własny - jak banki go liczą?

Wiele osób popełnia błąd obliczając wkład własny od wartości kredytu zamiast od wartości inwestycji. W przypadku zakupu nieruchomości będzie to mniejsza z wartości: cena zakupu lub wartość z wyceny. Wkład własny liczony jest procentowo od wartości inwestycji. 

WARTOŚĆ INWESTYCJI x określony %  = WKŁAD WŁASNY

Wkład własny – zakup nieruchomości

Wyliczenie wartości inwestycji przy zakupie nieruchomości jest bardzo proste. Wartość odpowiada zazwyczaj cenie zakupu (niezależnie od tego czy kupujesz ją na rynku wtórnym czy od dewelopera).

Przykład:
Jeśli kupujesz mieszkanie za 400.000 złotych to od tej wartości liczymy wkład własny.

400.000 zł x 20% = 80.000 zł

Optymalnie będzie jeśli posiadasz minimum 80.000 zł gotówki i tyle wniesiesz w transakcję. Pozostałe 320.000 złotych to kwota kredytu.

Wkład własny – zakup + remont/wykończenie

Tu mamy do czynienia z dwoma celami kredytu. Pierwszy z nich to zakup nieruchomości, drugi remont czy też wykończenie. Jako wartość inwestycji bank zazwyczaj przyjmie sumę aktualnej wartości nieruchomości (najczęściej cenę zakupu) oraz wartości remontu, a więc wartość przyszłą. 

Przykład:
Załóżmy, że planujesz zakupić mieszkanie od dewelopera za 400.000 złotych i jeszcze je wykończyć (załóżmy koszt wykończenia na poziomie 100.000 złotych). W takim wypadku wkład własny będziemy liczyli od wartości całej inwestycji czyli kosztu zakupu i remontu łącznie.

(400.000 zł + 100.000 zł) x 20% = 500.000 zł x 20% = 100.000 zł

W tym wypadku wysokość wnoszonego wkładu własnego wyniesie 100.000 zł, a kwota kredytu to 400.000 złotych.
Struktura płatności będzie wyglądała następująco:

1 transza 100.000 zł – wpłacasz wkład własny dla dewelopera.

2 transza 300.000 zł – bank wpłaca deweloperowi kwotę brakującą do ceny zakupu (mogą być wypłaty na rzecz dewelopera w kilku transzach).

3 transza 100.000 zł – bank wypłaca na Twoje konto jako środki na przeprowadzenie prac remontowych. Najczęściej ma to miejsce po przedstawieniu w banku protokołu odbioru nieruchomości od dewelopera.

Wkład własny – kredyt na budowę domu

Tu podobnie jak w przypadku zakupu z remontem/wykończeniem interesuje nas wartość przyszła tj. po zakończeniu budowy. Najczęściej będzie to suma wartości działki oraz koszt budowy z kosztorysu.
Jeśli znasz już wartość inwestycji musisz ją po prostu pomnożyć przez wymagany przez bank % wkładu własnego.

Dla przykładu:
– wartość działki – 100.000 zł
– koszt budowy – 500.000 zł
Razem wartość inwestycji to 600.000 zł.

Wymagany wkład własny to 600.000 zł x 20% = 120.000 zł.

Pamiętaj, że bank najczęściej nie wypłaci kredytu dopóki nie zaangażujesz całego wkładu własnego.

Wkład Własny większy niż 20%

Jak już wspomniałem banki liczą wkład własny od wartości inwestycji biorąc pod uwagę mniejszą z wartości. Jest to zrozumiałe gdyż oceniają swoje ryzyko związane z udzieleniem Ci kredytu.

Dość ciekawym przypadkiem jest sytuacja, w której bank wyceni nieruchomość znacznie poniżej ceny zakupu lub ceny zakupu wraz z wartością remontu. W takim wypadku wkład własny na poziomie nawet 20% może nie wystarczyć.

 

W sytuacji mojego klienta opisanej w materiale wideo mieliśmy następujące parametry:

– cena zakupu 320.000 zł

– wartość wykończenia 80.000 zł

W tym wypadku wartość inwestycji wyszła nam na poziomie 400.000 zł, a klient był przygotowany na 20% wkład własny tj. 80.000 zł. Wysokość wnioskowanego kredytu to zaś 320.000 złotych.

Niestety nieruchomość była zlokalizowana w małej miejscowości i przy szybkim wzroście cen rynkowych bank nie miał wystarczającej ilości transakcji, aby wycenić nieruchomość na taką wartość. Rzeczoznawcy majątkowi w takiej sytuacji również mogą nie wycenić nieruchomości na oczekiwaną przez nas wartość. Oni również bazują na cenach rynkowych z ostatnich 12 m-cy. 

Bank wycenił nieruchomość po wykończeniu na kwotę 301.000 zł, a więc o 99.000 (tak dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy!) złotych niżej niż kwota wynikająca z ceny zakupu i wartości remontu.

Skutek był taki, że maksymalna kwota kredytu to 90% liczona od wartości 301.000 zł czyli 270.900 zł. Taka kwota była dostępna przy skorzystaniu z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jeśli klient chciałby kredyt na lepszych warunkach (tych przy 30% wkładzie własnym) musiałby wpłacić kolejne 30.100 zł. W tym momencie jego całkowity wkład własny wyniósłby 159.200 zł, a kwota kredytu 240.800 zł. W takim wypadku w związku z niską wyceną wymagany wkład własny wzrósł do niemalże 40% wartości nieruchomości!

Oczywiście takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często, ale nie można ich wykluczyć. Stosunkowo częściej zdarzają się w małych miejscowościach gdzie nie ma wystarczającej bazy nieruchomości do ‘wyciągnięcia’ wyceny na odpowiednią wartość. Czasem też mają miejsce przy nietypowych nieruchomościach np. bardzo duże domu lub domy z powierzchnią usługową itp.

Cena zakupu niższa niż wartość - czy musze posiadać wkład własny?

Odpowiedź może być zaskakująca, ale TAK. Weź pod uwagę, że bank udzielając Ci kredytu szacuje swoje ryzyko. W takim wypadku , aby je ograniczyć przyjmuje niższą z wartości cena zakupu lub aktualna wartość.
W tej sytuacji możesz otrzymać kredyt na max. 80% lub 90% ceny zakupu (w zależności od wymagań banku). Oznacza to, że musisz wnieść odpowiednio 20% lub 10% wkładu własnego.

 

10% czy 20% wkładu własnego - różnice

Jeśli 20% wkładu własnego nie jest dla Ciebie wielkim problemem lub brakuje Ci niewielką sumę nie zastanawiaj się za długo. Wybierz kredyt z 20% wkładem własnym!
Porównując oferty tego samego banku dla 10% i 20% wkładu własnego zawsze opcja z 20% będzie dużo tańsza. Ma na to wpływ kilka czynników. 
Po pierwsze sama kwota kredytu będzie niższa.

Przykład:
Zakup mieszkania za 400.000 zł
10% wkład = 40.000 zł
kwota kredytu to 400.000 zł – 40.000 zł = 360.000 zł

20% wkład to 400.000 zł x 20% = 80.000 zł
kwota kredytu to 400.000 zł – 80.000 zł = 320.000 zł

Kolejna sprawa to niższa marża kredytu (a zatem tez oprocentowanie) dla oferty z 20% wkładem własnym. Dla przykładu w największym polskim banku dla sytuacji z naszego przykładu wygląda to tak:

 

wkład własny siatka marż pko bp

Marża dla kredytu z 10% wkładem własnym to 2,94%. Dla 20% wkładu własnego wynosi zaś 2,27%.
Różnica to bagatela 0,67%! To bardzo, bardzo dużo!

Spójrz zatem na porównanie wysokości rat (załóżmy kredyt na 25 lat i raty równe) dla powyższego przykładu.

 

wkład własny porówanie ofert

Powyższe porównanie nie zawiera jeszcze kosztu ubezpieczenia brakującego wkładu własnego dla oferty z 10% wkładem. Różnica na racie kredytu to ponad 300zł! Różnica w odsetkach sięga 65.000zł, a w całkowitej kwocie do spłaty przekracza 100.000zł!
To prawie 1/4 ceny zakupu mieszkania z naszego przykładu!

Dalej zastanawiasz się ile wkładu własnego powinieneś wnieść?

 

Mam 2 nieruchomości - czy muszę mieć wkład własny?

Niestety tak. Gdzieś kiedyś usłyszałem dobre porównanie “bank to nie lombard”.
Oczywiście z punktu widzenia wskaźnika LTV (Loan To Value) transakcja wyglądałaby zazwyczaj dobrze. Banki natomiast muszą stosować się do rekomendacji KNF i musisz udokumentować minimum 10% wkład własny.

Wyjątkiem wśród banków, który potrafi zaakceptować taką sytuację jest Santander. Muszą jednak zostać spełnione odpowiednie warunki. Kwota kredytu musi być niższa niż 66% wartości obydwu nieruchomości łącznie.
Minusem takiej sytuacji jest oczywiście obciążenie hipoteką banku obydwu nieruchomości. 

 

Wkład własny - ile gotówki potrzebuję?

Wkład własny to nie wszystko. Planując kredyt hipoteczny niezależnie od jego celu musisz mieć więcej gotówki niż wymagany wkład własny. Zawsze czekają Cię koszty związane z wyceną nieruchomości czy jej ubezpieczeniem.

W przypadku zakupu nieruchomości musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami np. taksa notarialna czy koszt wpisów do KW. Jeśli kupujesz nieruchomość na rynku wtórnym dodatkowo czeka Cię spory wydatek na podatek PCC-3 (2% od ceny zakupu). Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny nieruchomości koszty te sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych, co może robić różnicę!

 

FAQ

Wkład własny - Najczęściej Zadawane Pytania

Co To Jest wkład własny?

Wkład własny to środki, które zamierzasz zaangażować w transakcję ubiegając się o kredyt hipoteczny.

Ile wkładu własnego potrzebuję?

W zależności od banku wymogiem jest minimum 10% lub 20% wkład własny. Wkład własny niż 20% wymaga dodatkowego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego.

Czy warto mieć 20% wkład własny?

Zdecydowanie TAK. Oferty banków dla 20% wkładu własnego są znacznie tańsze niż te z 10% wkładem własnym. Dodatkowo posiadając 20% wkładu własnego możesz starać się o kredyt we wszystkich bankach an rynku.

Co może być wkładem własnym?

Wkładem własnym może być: gotówka (wpłacone już zaliczka, zadatek czy tez opłata rezerwacyjna również zaliczają się do kwoty wkładu własnego), oszczędności na kontach lub lokatach czy też środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej. W przypadku budowy domu wkładem własnym będzie też wartość działki i wartość środków już zaangażowanych w budowę.

Tak Oceniają Mnie Klienci:

Adam Przyborowski
Adam Przyborowski
11:15 04 Jun 24
Pełen profesjonalizm.Polecam !
Paulina Przyborowska
Paulina Przyborowska
11:55 31 May 24
Zwróciłam się do Pana Macieja o pomoc w wyborze najkorzystniejszego kredytu na zakup domu. Z jego pomocą cały proces przebiegł szybko i bezproblemowo. Pan Maciej cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Dopilnował, żeby wszystko się udało. Jest osobą kontaktowa, rzetelną i wiarygodną. Szczerze polecam!
Paweł Effka
Paweł Effka
17:50 16 May 24
Pan Maciej przez cały proces aż do uzyskania kredytu był niezwykle pomocny i wyrozumiały pomimo częstych telefonów ode mnie związanych z trudnościami z poprzednim właścicielem nieruchomości. Serdecznie z czystym sercem polecam współpracę z Panem Maciejem.
Milena Sienkiewicz
Milena Sienkiewicz
07:28 16 May 24
Trochę ponad 3 lata temu Pan Maciej pomagał nam w uzyskaniu kredytu na mieszkanie. W tym roku wróciliśmy, żeby przenieść hipotekę do innego banku i uzyskać lepsze warunki. Od pierwszego telefonu do Pana Macieja, cały proces wymagał od nas raptem 3 spotkań, kilku telefonów i kilku maili z potrzebnymi dokumentami. Wszystko co się tylko dało, Pan Maciej załatwił za nas, a na wszystkie nurtujące pytania szczegółowo odpowiadał. Widać że on sam bardzo dokładnie zna aktualne oferty i wymagania różnych banków i tę wiedzę umiejętnie wykorzystuje. Zdecydowanie polecam i myślę że z Panem Maciejem też się jeszcze zobaczymy. 🙂
Jacek Gregorczyk
Jacek Gregorczyk
17:55 15 May 24
Współpraca z Panem Maciejem była dla mnie niezwykle korzystna. Od samego początku poczułem się pewnie, że mam wsparcie osoby, która doskonale zna się na temacie i wie, jak mnie prowadzić przez cały proces. Jego profesjonalizm i zaangażowanie były nieocenione - zawsze dostępny, aby odpowiedzieć na moje pytania i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Dodam, że moja sprawa była mocno skomplikowana.Co więcej, Pan Maciej wykazał się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także umiejętnością znalezienia dla mnie optymalnego rozwiązania finansowego. Dzięki jego doświadczeniu i znajomości rynku, udało mi się uzyskać kredyt na bardzo korzystnych warunkach.Dodatkowo, cały proces przebiegł naprawdę sprawnie i bezstresowo, co było dla mnie ogromnym ułatwieniem. Polecam współpracę z Panem Maciejem każdemu, kto szuka wsparcia w zakresie finansowania - naprawdę warto skorzystać z jego usług!
Daniello
Daniello
18:58 25 Apr 24
Bardzo profesjonalne podejście do załatwianych spraw i szukanie najlepszego wyjścia. Polecam każdemu 🙂
Katarzyna T.
Katarzyna T.
18:52 25 Apr 24
Jestem pod wrażeniem tego, z jak bardzo profesjonalną osobą mieliśmy do czynienia. Z czystego serca polecamy Pana Macieja.
Paweł Borawski
Paweł Borawski
17:04 17 Apr 24
Polecam Pana Macieja. Dokładnie dopilnował każdego szczegółu, na każde pytanie odpowiadał rzetelnie i profesjonalnie. Następnym razem również skorzystam z usług Pana Macieja.
Sylwia Niemyjska
Sylwia Niemyjska
06:53 14 Mar 24
Nasza współpraca przebiegła bardzo dobrze , mimo tego, że zdecydowalam się na kredyt w gorącym okresie Pan Maciek podjął się i stanął na wysokości zadania,wszystko poszło po mojej myśli tak jak chciałam . Zawsze jest dostępny dla klienta ,wszystko dokładnie tłumaczy. Perfekcjonizm w każdym calu !Polecam serdecznie, właściwy człowiek na właściwym miejscu !
Viktar Kry
Viktar Kry
21:52 12 Mar 24
Pan Maciej pomógł uzyskać kredyt hipoteczny bez żadnych problemów, mimo że jestem obcokrajowcem. Bardzo profesjonalne podejście, wszystko szybko i sprawnie. Serdecznie polecam.
kamilo06a
kamilo06a
15:59 06 Mar 24
Karolina Konecka
Karolina Konecka
20:53 05 Mar 24
Zdecydowanie polecam! Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
Pan Nikt
Pan Nikt
15:27 05 Mar 24
Zdecydowanie polecam Pana Macieja. Dopiął wszystko na ostatni guzik, kredyt załatwiony szybko i sprawnie. Zawsze odpowiadał na wszystkie pytania. Zdecydowanie polecam!
Konrad
Konrad
12:16 03 Mar 24
Polecam współpracę z Panem Maciejem. Pomógł nam w uzyskaniu kredytu. Każdy etap był wyjaśniony w bardzo przejrzysty sposób.
Izabela Wojno
Izabela Wojno
12:13 03 Mar 24
Pan Maciej uczestniczył w całym procesie od początku aż do uzyskania kredytu, który przebiegł bardzo sprawnie pomimo napotkanych trudności. Bardzo polecam współpracę z Panem Maciejem !!
Dawid Szwagierek
Dawid Szwagierek
14:20 28 Feb 24
Dawid S.
Dawid S.
17:00 10 Feb 24
Kuba Piotrowski
Kuba Piotrowski
14:42 30 Jan 24
Pan Maciej nie dość że zalatwił sprawnie wszystkie prodecury to pomogł w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, nigdy nie było problemu z kontaktem. Polecam
Piotr Maliszewski
Piotr Maliszewski
07:45 23 Jan 24
Niezwykle fachowe doradztwo, proces ubiegania się o kredyt przebiegł bardzo sprawnie. Gorąco polecam!
Katarzyna Rembiszewska
Katarzyna Rembiszewska
21:47 22 Jan 24
Kasia Rykaczewska
Kasia Rykaczewska
16:33 22 Jan 24
Bardzo polecam skorzystanie z usług Pana Macieja. Fachowa obsługa, nie było pytania na które Pan Maciej nie znał odpowiedzi.
MICHAŁ Buszowski
MICHAŁ Buszowski
16:28 22 Jan 24
Jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Profesjonalne podejście do klienta, pomoc na każdym etapie. Polecam w 100%
Sylwia Kszszszsz
Sylwia Kszszszsz
14:19 03 Jan 24
Polecam Pana Macieja konkretnie i szybko pomaga załatwić formalności.
Patryk Borowski
Patryk Borowski
12:58 18 Dec 23
Zdecydowanie polecam usługi Pana Macieja!Od początku do końca profesjonalne podejście i możliwość skonsultowania każdej części umowy. Drugi raz z pewnością skorzystałbym z usług Pana Macieja!
Adam Gadomski
Adam Gadomski
08:16 13 Dec 23
Serdecznie polecam Pana Macieja. To już kolejny kredyt, który z nami prowadził i wszystko jak w najlepszym porządku. Będę wracał
Milena Szczecina
Milena Szczecina
05:26 13 Dec 23
Cichy Ziom
Cichy Ziom
16:25 12 Dec 23
Bardzo sympatyczny i Bardzo pomocny. Polecamy
Paweł Szczecina
Paweł Szczecina
16:24 12 Dec 23
Maciej Dadura
Maciej Dadura
14:44 12 Dec 23
Edyta Chilinska
Edyta Chilinska
15:26 08 Dec 23
Dawid Korolczuk
Dawid Korolczuk
10:30 04 Dec 23
Dawid S
Dawid S
06:01 29 Nov 23
Bardzo polecam Pana Macieja
Agnieszka Jóźwiak
Agnieszka Jóźwiak
11:24 27 Nov 23
Bardzo Polecam! Pan Maciej wszystko wytłumaczy , pomoże we wszystkich formalnościach. Bardzo się cieszę że znalazłam Pana Macieja ponieważ z jego pomocą udało nam się sfinalizować kredyt.
Adi
Adi
09:29 20 Nov 23
Szybka i rzetelna pomoc, polecam. 👍
Marcin Surgał
Marcin Surgał
17:06 13 Nov 23
Mateusz Prusaczyk
Mateusz Prusaczyk
18:28 26 Oct 23
Solidnie, terminowo, zawsze dostepny, pomogl nawet poza zakresem uzyskania kredytu. Naprawde godny polecenia. 10/10!!
Evelin
Evelin
18:57 23 Oct 23
Jeśli poszukujesz rzetelnego doradcy kredytowego, polecam tylko i wyłącznie Pana Macieja Bancarewicza. Jak dla mnie nr 1!!!Profesjonalne podejście do klienta, świetny kontakt i w każdej sytuacji znajdzie rozwiązanie.
Marcin Biergiel
Marcin Biergiel
18:29 23 Oct 23
Polecam. Profesjonalna obsługa.
Przmysław Wiśniewski
Przmysław Wiśniewski
16:12 20 Oct 23
Z czystym sumieniem mogę polecić usługi Pana Macieja. Właściwy człowiek na właściwym miejscu 🙂 Fachowa pomoc, doradztwo oraz bardzo dobry kontakt przez cały okres załatwiania formalności do kredytu.
rrydzuu
rrydzuu
10:33 19 Oct 23
Polecam serdecznie P. Macieja. Potrafi wytłumaczyć wszystko od a do z osobom, które całkowicie się na tym nie znają oraz "poprowadzić za rękę" przez cały proces związany z wzięciem kredytu. Pozdrawiam.
tomek derewońko
tomek derewońko
18:02 17 Oct 23
Bardzo dobry kontakt i szybka pomoc w udzieleniu kredytu. Polecam serdecznie!
Maciej Z
Maciej Z
13:48 17 Oct 23
Polecam bardzo Pana Macieja! Wszystko jasno wyjaśnione, bez zbędnego przedłużania, cały proces szybko szedł do porzodu.
Monika Jabłuszewska
Monika Jabłuszewska
14:59 16 Oct 23
Polecam!
Michał Barwiejuk
Michał Barwiejuk
14:57 16 Oct 23
Katarzyna Gromadzka
Katarzyna Gromadzka
10:41 12 Oct 23
Polecam bardzo ! Mieliśmy dość cieżki przypadek ale Pan Maciej poprowadził nas bezproblemowo i szybko, jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy wszystkim takiego doradcę 😉
Daria Zalewska
Daria Zalewska
13:26 11 Oct 23
Świetna obsługa , konkretna i szybka! Na wysokim poziomie z wielką wiedzą 😀 Polecam !
Game Com
Game Com
18:27 10 Oct 23
Polecam pana Macieja! Pełen profesjonalizm, pełna obsługa od początku do końca procesu kredytowego.
Daqnny
Daqnny
06:33 02 Oct 23
Wszystko ok. Przede wszystkim doceniam, że jako jedyny doradca kredytowy z którym współpracowałem Pan Maciej był porządnie przygotowany na wejście programu BK2%.
apriljoke
apriljoke
14:39 01 Oct 23
Zdecydowanie polecam pana Macieja, profesjonalista w swoich fachu przez duże P. Jeśli miałbym ocenić naszą współpracę przez cały jej okres trwania, śmiało daje 5/5.
Jakubek299 jakis
Jakubek299 jakis
09:43 30 Sep 23
Chciałem wyrazić ogromną wdzięczność dla naszego doradcy kredytowego. Dzięki jego zaangażowaniu, wiedzy i profesjonalizmowi, udało się nam zdobyć wymarzony kredyt hipoteczny. Doradca był z nami na każdym etapie procesu, odpowiadał na nasze pytania, tłumaczył wszelkie wątpliwości i przede wszystkim znalazł dla nas najlepszą ofertę. Dzięki niemu mamy teraz własny dom i czujemy się pewnie finansowo. Polecamy go z całego serca każdemu, kto szuka fachowej pomocy przy uzyskiwaniu kredytu

[email protected]
z Warszawy właśnie umówił spotkanie

[email protected]
z Warszawy właśnie umówił spotkanie